lunes, 6 de agosto de 2012

CULLERA TV

Foto del perfil


CULLERA TV PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

A partir del 15 de setembre els qui entren en la web www.culleratv.es es trobaran amb molt més que una televisió online. Cullera tv naix com una plataforma integral d'informació, comunicació i opinió lliure on els ciutadans seran una part fonamental.

Així al nostre periòdic digital els cullerencs podran opinar sobre diversos temes d'actualitat local votant en les nostres enquestes d'opinió. Cada setmana llançarem una enquesta sobre un tema d'interés local on els ciutadans podran mostrar la seua opinió sobre el que passa en el nostre poble i d'esta forma ser part activa de l'actualitat local. Però la seua participació no acaba ací. En l'apartat de programes de Cullera tv estem preparant un programa de participació ciutadana on les es càmeres de cullera tv eixiran al carrer per arreplegar l'opinió de la gent.

A més en la nostra galeria de fotos, tots aquells que siguen aficionats a la fotografia podran publicar les seues fotos sobre paisatge o esdeveniments que tinguen lloc en la nostra ciutat.En definitiva cullera tv pretén convertir-se en un canal de difusió obert on tots els cullerencs puguen sentir-se identificats.
*****************************************A partir del 15 de septiembre los que entran en la web www.culleratv.es se encontrarán con mucho más que una televisión online. Cullera tv nace como una plataforma integral de información, comunicación 

y opinión libre donde los ciudadanos serán una parte fundamental. Así en nuestro periódico digital los cullerenses podrán opinar sobre diversos temas de actualidad local votando en nuestras encuestas de opinión. Cada semana lanzaremos una encuesta sobre un tema de interés local donde los ciudadanos podrán mostrar su opinión sobre lo que pasa en nuestro pueblo y de esta forma ser parte activa de la actualidad local. Pero su participación no termina aquí. En el apartado de programas de Cullera tv estamos preparando un programa de participación ciudadana donde las se cámaras de cuchara tv saldrán a la calle para recoger la opinión de la gente. Además en nuestra galería de fotos, todos aquellos que sean aficionados a la fotografía podrán publicar sus fotos sobre paisaje o eventos que tengan lugar en nuestra ciutat.En definitiva cuchara tv pretende convertirse en un canal de difusión abierto donde todos los cullerense puedan sentirse identificados.